Dofinansowanie z Funduszy Europejskich
Fasola
Fasola jest rośliną ciepłolubną, dlatego siew przypada między 10 a 15 maja. Okres wegetacji fasoli trwa 60-90 dni. Aby przedłużyć okres zbiorów można wysiewać fasolę co 10 do 14 dni, jednak nie później niż do końca I dekady czerwca. Siejemy w rzędy co 40-50 cm. Optymalna liczba roślin na 1 m2 wynosi 20-30 szt., odstępy między roślinami 3-5 cm. Wysiewa się 90-130 kg nasion na 1 ha. Głębokość siewu zależy od typu gleby i wynosi 2-5 cm.